Κυριακή, 15 Μαρτίου 2009

Ελιά και το λάδι στο έργο του Αλ. Παπαδιαμάντη

Η παρουσίαση αφορά το πρόγραμμα που υλοποιείται από την Ε & Στ τάξεις του Σχολείου μας στα πλαίσια του ευρύτερου προγράμματος "Ελιά, του ήλιου η θυγατέρα", και παρουσιάστηκε στη συνάντηση "Ελιά η παιδοτρόφος", του Δικτύου Π.Ε. "Ελιά", Καλαμάτα 13-15 Μαρτίου 2009.
http://www.scribd.com/share/upload/10032748/1889un1pdp5hgm0ft2jj

Δεν υπάρχουν σχόλια: